logo print

laatste nieuws

Inschrijven

Beste ouders,

In het kadertje hieronder vindt u een toelichting van de verbondsleiding over de beslissing om de bijdrage aan Scouts en Gidsen Vlaanderen komend jaar uitzonderlijk met 4 euro te verhogen. Voor 2014 -2015 zal het lidgeld 32 euro per lid bedragen. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke Scouts- & Gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, vragen wij hier bovenop een extra bedrag van 18 euro. Dat brengt het lidgeld dus op 50 euro per kind. Bij ons is het de gewoonte dat het eerste kind van het gezin 40 euro betaald en de volgende kinderen slechts 40 euro.

U kan het lidgeld betalen door de som over te schrijven op onze groepsrekening (BE69 9794 3198 7178), voor 1 oktober 2019. Dit graag met mededeling: "Lidgeld 2019-2020 ‘Naam lid/leden’".

Wij hopen dat deze en andere kosten van Scouting betaalbaar zijn voor u en kijken er naar uit om samen met uw zonen en dochters voluit plezier te beleven van alweer een nieuw jaar Scouting!

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zag zich de voorbije jaren geconfronteerd met een onevenwicht tussen dalende subsidies en het leven en werken dat ook voor onze dienstverlenende organisatie duurder wordt. Daarom werden door de verbondsraad (algemene vergadering) maatregelen goedgekeurd die op lange termijn een positief effect zullen hebben op dit onevenwicht.
Om de kwaliteit van onze jeugdbeweging te blijven verzorgen, zal Scouts en Gidsen Vlaanderen zowel besparen op uitgaven als zoeken naar nieuwe inkom-sten. Hierin zijn we ook genoodzaakt het lidgeld, naast indexatie, éénmalig met €4 te verhogen naar €32.
Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepslei-ding van de groep voor alle activiteiten steeds een bijdragen op maat afspreken. Mocht ook het lidgeld te hoog zijn, dan voorziet Scouts en Gidsen Vlaanderen verminderd lidgeld, dat op een eenduidig tarief van €10 werd vastgelegd. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijn om het spel van scou-ting te spelen.
Met deze maatregelen hopen wij dezelfde dienstverlening te kunnen bieden aan elke scout en gids, van leidingvorming tot verzekering, over tijdschriften, juridi-sche ondersteuning, internationale kampen en spelaanbod.
Christophe Lambrechts,
Verbondscommissaris

de programma's

of download het volledige
programmaboekje

 

Onze activiteiten