logo print

laatste nieuws

Home

Voorwoordje September 2017

 

Beste leden en ouders, 

Eindelijk begint het scoutsjaar weer!

Dit na een zomer met een fantastisch scoutskamp! Nog 2 vergaderingen met de oude leiding en dan is het op 16 september overgang! Hier komen jullie na lang wachten jullie nieuwe leiding te weten. 

 

Op 9 september is er een grote verenigingenmarkt met verenigingen van het Valaar. Die markt zal op het voetbalveld staan en duurt van 11 tot 18u. De scouts zal daar ook in een kraampje staan, en er zal veel te doen zijn. Verder zal er ook een springkasteel staan en zullen wij grote spellen spelen met de kinderen. Kom zeker eens een kijkje nemen! 

 

Op 16 september is het dan eindelijk de lang verwachtte overgang, die zal starten om 9u30 aan de lokalen in de Gebroeders De Wachter-straat. In de voormiddag wordt er dan met alle leden een groot spel ge-speeld tot 12u30. ’s Middags wordt er eten voorzien voor de leden. Hiervoor moeten jullie wel €1 meenemen. Om 13u30 beginnen we dan met de overgang van de 2de-jaars kapoenen naar de welpen. Hieron-der kunnen jullie een lijstje vinden met de vermoedelijke starturen: 

13u30: kapoenen 

14u: welpen 

14u30: pioniers 

15u: jonggivers 

15u30: givers 

16u: jins 

Onder het motto goede afspraken maken goede vrienden hebben we toch enkele belangrijke puntjes die we op voorhand toch al willen aanhalen. Als eerste en belangrijkste zal er zoals elk jaar weer een afbakening van het terrein zijn waarachter iedereen die niet overgaat wordt geacht achter te blijven. Wij dringen er dit jaar weer op aan om erachter te blijven, ook om foto’s te nemen. Net zoals vorig jaar wordt er gezorgd voor foto’s van de leden die overgaan. Deze zullen we achteraf weer aan de ouders bezorgen. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor waterschade aan elektronische toestellen. Vervolgens vragen we ook om naar de instructies van alle leiding te luisteren. Als iedereen deze 2 afspraken respecteert, kunnen wij ons beter focussen op de leden die overgaan en gevaarlijke situaties vermijden. De leden die niet overgaan zijn uiteraard ook van harte welkom om hun vriendjes en vriendinnetjes die overgaan te helpen. 

Niet vergeten: €1, extra centje voor een drankje, kleren die vuil mogen worden, eventueel handdoek en propere kledij 

 

Op 23 september is het geen vergadering want dan is de leiding op weekend om het nieuwe scoutsjaar te plannen. Op 1 oktober zullen we er opnieuw invliegen voor de eerste vergadering met jullie nieuwe leiding. 

 

Net zoals elk jaar moet er ook dit jaar weer lidgeld betaald worden. Net zoals vorig jaar bedraagt die €40 voor het eerste kind en €36 voor de volgende kinderen. Hiervan gaat €32 naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hiermee ben je verzekerd tijdens elke scoutsactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het resterende geld dient om de werkingskost van de groep te dekken. U kan het lidgeld betalen door het verschuldigde bedrag over te schrijven op onze groepsrekening (BE69 9794 3198 7178) voor 1 oktober 2017. 

 

Mocht dit bedrag te hoog zijn dan kan u altijd contact opnemen met de groepsleiding. Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet ook een vermin-derd tarief waarbij het lidgeld op €10 komt te liggen als dit te hoog blijkt te zijn. 

Nieuwe leden die graag willen inschrijven kunnen een mailtje sturen naar groepsleiding@scoutsvalaar.be voor meer informatie. 

 

Stevige linker van jullie groepsleiding, 

Emma, Sam & Matthias 

Voorwoordje mei-juni

Beste ouders, leden en sympathisanten, 

 

De laatste maanden van het schooljaar komen er weeral aan. Dit bete-kent voor de meesten onder ons testen, taken en examens. Om nog eens goed te kunnen ontspannen en een beetje stoom af te laten, is er gelukkig nog de wekelijkse scoutsvergadering! Jullie leiding heeft weer goed zijn best gedaan om leuke vergaderingen in een te steken waarop jullie al die overtollige energie kwijt kunnen. 

Het einde van het schooljaar is ook het signaal ook dat de kampen er weeral aankomen. Daarom is het op zondag 14 mei onmiddellijk na de vergadering weer de jaarlijkse kampnamiddag. Hierop krijgen jullie de kampuitnodiging en komen jullie eindelijk de kampthema’s te weten. Jullie kunnen dan ook bij de takleiding terecht voor al jullie vragen en zorgen omtrent het kamp. Tijdens en na de kampnamiddag zijn er ook hotdogs (€1) en frisdrank (€0,5) te verkrijgen in de poly. Om het alle-maal een beetje overzichtelijk te laten verlopen, krijgt natuurlijk elke tak zijn stekje. Deze verdeling is als volgt: 

 

Poly: kapoenen en welpen

Jonggiverlokaal: jonggivers 

Giverlokaal: pioniers & givers 

 

Bij goed weer is het altijd mogelijk dat enkele takken buitenstaan. 

Tot slot wil ik graag nog even de aandacht vestigen op onze vrienden-kring. Deze verenigt ouders die graag een handje bijdragen aan onze werking. Zij helpen de leiding met al hun ervaring en wijsheid om alles in goede banen te leiden, het onderhoud van de infrastructuur,… Jaar-lijks organiseren zij ook een quiz, verkopen ze heerlijke frietjes op de overgang en nog vele andere activiteiten. Toch zijn zij nog opzoek naar gemotiveerde ouders om hun werking te versterken. Voor meer info kan u mailen naar vriendenkring@scoutsvalaar.be, groepslei-ding@scoutsvalaar.be of hen aanspreken na de vergadering. 

 

Groetjes van jullie groepsleiding, 

Sam, Emma en Matthias 

Groepsactiviteit 23 april 2017

Beste ouders, leden en sympathisanten

Op 23 april vindt onze tweejaarlijkse groepsactiviteit weer plaats. De leiding heeft voor jullie een geweldig tof spel in elkaar gestoken waar je al je denk- en speurkunsten zeker voor zal moeten gebruiken! Hierbij zijn ook de ouders van harte welkom. Het ideale moment dus om (nog) eens van dichtbij mee te maken hoe het is om lid te zijn en de leiding beter te leren kennen. Zorg ervoor dat heel je familie komt zodat jullie team met de overwinning (en prijs!) kan gaan lopen. De groepsactiviteit zal plaatsvinden van 9u30 tot 14u30 op het Valaar en omstreken zodat de ouders zeker niet hoeven te rijden. We openen aan de lokalen van de Egied Segerslaan en eindigen aan de lokalen van de Gebroeders De Wachterstraat. Er zal lunch door de leiding voorzien worden. Breng per persoon aub €2 en je enthousiasme mee! Gelieve voor 20 april in te schrijven via sofielaur@hotmail.com zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Hopelijk tot dan!

Een stevige linker,

Leiding 54 Scouts Valaar

de programma's

of download het volledige
programmaboekje

 

Onze activiteiten