logo print

laatste nieuws

Voorwoordje September 2017

 

Beste leden en ouders, 

Eindelijk begint het scoutsjaar weer!

Dit na een zomer met een fantastisch scoutskamp! Nog 2 vergaderingen met de oude leiding en dan is het op 16 september overgang! Hier komen jullie na lang wachten jullie nieuwe leiding te weten. 

 

Op 9 september is er een grote verenigingenmarkt met verenigingen van het Valaar. Die markt zal op het voetbalveld staan en duurt van 11 tot 18u. De scouts zal daar ook in een kraampje staan, en er zal veel te doen zijn. Verder zal er ook een springkasteel staan en zullen wij grote spellen spelen met de kinderen. Kom zeker eens een kijkje nemen! 

 

Op 16 september is het dan eindelijk de lang verwachtte overgang, die zal starten om 9u30 aan de lokalen in de Gebroeders De Wachter-straat. In de voormiddag wordt er dan met alle leden een groot spel ge-speeld tot 12u30. ’s Middags wordt er eten voorzien voor de leden. Hiervoor moeten jullie wel €1 meenemen. Om 13u30 beginnen we dan met de overgang van de 2de-jaars kapoenen naar de welpen. Hieron-der kunnen jullie een lijstje vinden met de vermoedelijke starturen: 

13u30: kapoenen 

14u: welpen 

14u30: pioniers 

15u: jonggivers 

15u30: givers 

16u: jins 

Onder het motto goede afspraken maken goede vrienden hebben we toch enkele belangrijke puntjes die we op voorhand toch al willen aanhalen. Als eerste en belangrijkste zal er zoals elk jaar weer een afbakening van het terrein zijn waarachter iedereen die niet overgaat wordt geacht achter te blijven. Wij dringen er dit jaar weer op aan om erachter te blijven, ook om foto’s te nemen. Net zoals vorig jaar wordt er gezorgd voor foto’s van de leden die overgaan. Deze zullen we achteraf weer aan de ouders bezorgen. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor waterschade aan elektronische toestellen. Vervolgens vragen we ook om naar de instructies van alle leiding te luisteren. Als iedereen deze 2 afspraken respecteert, kunnen wij ons beter focussen op de leden die overgaan en gevaarlijke situaties vermijden. De leden die niet overgaan zijn uiteraard ook van harte welkom om hun vriendjes en vriendinnetjes die overgaan te helpen. 

Niet vergeten: €1, extra centje voor een drankje, kleren die vuil mogen worden, eventueel handdoek en propere kledij 

 

Op 23 september is het geen vergadering want dan is de leiding op weekend om het nieuwe scoutsjaar te plannen. Op 1 oktober zullen we er opnieuw invliegen voor de eerste vergadering met jullie nieuwe leiding. 

 

Net zoals elk jaar moet er ook dit jaar weer lidgeld betaald worden. Net zoals vorig jaar bedraagt die €40 voor het eerste kind en €36 voor de volgende kinderen. Hiervan gaat €32 naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hiermee ben je verzekerd tijdens elke scoutsactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het resterende geld dient om de werkingskost van de groep te dekken. U kan het lidgeld betalen door het verschuldigde bedrag over te schrijven op onze groepsrekening (BE69 9794 3198 7178) voor 1 oktober 2017. 

 

Mocht dit bedrag te hoog zijn dan kan u altijd contact opnemen met de groepsleiding. Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet ook een vermin-derd tarief waarbij het lidgeld op €10 komt te liggen als dit te hoog blijkt te zijn. 

Nieuwe leden die graag willen inschrijven kunnen een mailtje sturen naar groepsleiding@scoutsvalaar.be voor meer informatie. 

 

Stevige linker van jullie groepsleiding, 

Emma, Sam & Matthias 

de programma's

of download het volledige
programmaboekje

 

Onze activiteiten