logo print

laatste nieuws

Voorwoordje van de groepsleiding

Beste leden en ouders,

Eindelijk begint het scoutsjaar weer na 2 lange, saaie maanden zonder scouts. Nog 2 vergaderingen met de oude leiding en dan is het op 17 september overgang! Hier komen jullie na lang wachten jullie nieuwe leiding te weten. De overgang zal starten om 9u30 aan de lokalen in de Gebroeders De Wachterstraat. In de voormiddag wordt er dan met alle leden een groot spel gespeeld tot 12u30. ’s Middags worden er frietjes voorzien voor de leden door onze vriendenkring. Hiervoor moeten jullie wel €1 meenemen. Om 13u30 beginnen we dan met de overgang van de 2de-jaars kapoenen naar de welpen. Hieronder kunnen jullie een lijstje vinden met de vermoedelijke start-uren:

  • 13u30: kapoenen
  • 14u: welpen
  • 14u30: pioniers
  • 15u: jonggivers
  • 15u30: givers
  • 16u: jins

Gedurende de hele overgang zal onze vriendenkring ook frietjes en ander lekkers verkopen aan democratische prijzen.

Onder het motto goede afspraken maken goede vrienden hebben we toch enkele belangrijke puntjes die we op voorhand toch al willen aanhalen. Als eerste en belangrijkste zal er zoals elk jaar weer een afbakening van het terrein zijn waarachter iedereen die niet overgaat wordt geacht achter te blijven. Wij dringen er dit jaar weer op aan om erachter te blijven, ook om foto’s te nemen. Net zoals vorig jaar worden er voor foto’s gezorgd van de leden die overgaan. Deze zullen we achteraf weer aan de ouders bezorgen. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor waterschade aan elektronische toestellen. Vervolgens vragen we ook om naar de instructies van alle leiding te luisteren. Als iedereen deze 2 afspraken respecteert, kunnen wij ons beter focussen op de leden die overgaan en gevaarlijke situaties vermijden.

De leden die niet overgaan zijn uiteraard ook van harte welkom om hun vriendjes en vriendinnetjes die overgaan te helpen.

Niet vergeten: €1, extra centje voor een drankje, kleren die vuil mogen wor-den, eventueel handdoek en propere kledij.

Op 25 september is het geen vergadering want dan is de leiding op weekend om het nieuwe scoutsjaar te plannen. Op 2 oktober zullen we er opnieuw invliegen voor de eerste vergadering met jullie nieuwe leiding.

Net zoals elk jaar moet er ook dit jaar weer lidgeld betaald worden. Net zoals vorig jaar bedraagt die €40 voor het eerste kind en €36 voor de volgende kinderen. Hiervan gaat €32 naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hiermee ben je verzekerd tijdens elke scoutsactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het resterende geld dient om de werkingskost van de groep te dekken.
U kan het lidgeld betalen door het verschuldigde bedrag over te schrijven op onze groepsrekening (BE69 9794 3198 7178) voor 1 oktober 2016.

Mocht dit bedrag te hoog zijn dan kan u altijd contact opnemen met de groepsleiding. Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet ook een verminderd tarief waarbij het lidgeld op €10 komt te liggen als dit te hoog blijkt te zijn.

Groetjes van jullie groepsleiding,
Emma, Sam & Matthias

de programma's

of download het volledige
programmaboekje

 

Onze activiteiten